Vahid Tavile

Doha Kültür Dergisi’nin Kahire temsilciliğini yürüttü. Uluslararası düzeyde birçok kültürel ve edebi etkinliğe katıldı. Yayınlanmış eserleri: Aşk Oyunları (roman), Açık Kırmızı (roman), Gece Kapısı (roman), Fellini’ni Ayakkabısı (roman), Bitişin Az Arkasında (Öykü), Kısa Bir Adama Yakışırcasına (öykü). Kahire’de yaşıyor.

Vahid Tavile

Öykü ve roman yazarı. Mısır’da haftalık olarak yayınlanan “Cerîdet el-Usbû”da gazeteci. Arap Kahvehaneleri Derneği Başkanı ve Dünya Kahvehaneler Birliği üyesi. Arap Birliği nezdinde medya uzmanı olarak çalıştı. Katar’da bulunan Katara Kültür Mahallesi’nde uzun süre uzman olarak çalıştı. Doha Kültür Dergisi’nin Kahire temsilciliğini yürüttü. Uluslararası düzeyde birçok kültürel ve edebi etkinliğe katıldı. Yayınlanmış eserleri: Aşk Oyunları (roman), Açık Kırmızı (roman), Gece Kapısı (roman), Fellini’ni Ayakkabısı (roman), Bitişin Az Arkasında (Öykü), Kısa Bir Adama Yakışırcasına (öykü). Kahire’de yaşıyor.

Vahîd Tavîle is a story writer and a novelist. He works as a journalist in weekly published “Cerîdet el-Usbû” in Egypt. He is the president of Arabic Coffeehouses Association and International Union of Coffeehouses. He has worked as a media specialist in the League of Arab States. He has worked as a specialist in Katara Cultural Village, Qatar for a long time. He has represented Doha Cultural Magazine in Cairo. He has participated in many cultural and literary events. He is the author of Love Games (novel), Light Red (novel), Door of Night (novel), Shoes of Fellini (novel), Just Behind the End (short story), As If It Were Worthy of a Short Man (short story). He lives in Cairo.