Sedat Demir

Varlık, Kitap-lık, Notos, Radikal ve Cumhuriyet Kitap, Post Öykü’ gibi mecralarda öykü, söyleşi ve eleştirileri yayımlandı. Yakın zaman içinde Küçük Paris Fena Öksürüyor adlı kurmaca yapıtı ile Umberto Eco ve Yazınsal İletişim adlı çalışması yayımlandı.

Sedat Demir

1975'de doğdu, İstanbul'da yaşıyor. Varlık, Kitap-lık, Notos, Radikal ve Cumhuriyet Kitap, Post Öykü’ gibi mecralarda öykü, söyleşi ve eleştirileri yayımlandı. Yakın zaman içinde Küçük Paris Fena Öksürüyor adlı kurmaca yapıtı ile Umberto Eco ve Yazınsal İletişim adlı çalışması yayımlandı. Demir, Walter Benjamin ve Walter Ong üzerine doktora düzeyindeki tezini yakın zaman içinde tamamladı. Aynı zamanda kurucusu olduğu Dedalus Kitap’ta yayın yönetmenliği görevini sürdürüyor.

He was born in 1975, lives in İstanbul. Her short stories, interviews and critics were published in Varlık, Kitap-lık, Notos, Radikal, Cumhuriyet and Post Öykü. Küçük Paris Fena Öksürüyor (Little Paris Coughs Bad) and Umberto Eco ve Yazınsal İletişim (Umberto Eco and Literary Communication) are his recent works. He has completed his doctorate thesis on Walter Benjamin and Walter Ong recently. He has founded Dedalus Kitap and is editorial director of Dedalus Kitap.