İsmail Pelit

Ankara, 4 Kasım 1982. 1999’dan bu yana düzenli olarak yazmayı sürdürüyor. Bazı metinleri Dergâh, Kitap-lık, Fayrap, Sıcak Nal, Yeni Dergi, Varlık, Post Öykü gibi dergilerde yayımlandı

İsmail Pelit

Ankara, 4 Kasım 1982. 1999’dan bu yana düzenli olarak yazmayı sürdürüyor. Bazı metinleri Dergâh, Kitap-lık, Fayrap, Sıcak Nal, Yeni Dergi, Varlık, Post Öykü gibi dergilerde yayımlandı. Mûsiki Bu (2009, Hikaye), Şeytanın Sevdiği Ayetler (2015, Hikaye), İsmet Özel Cinayeti (2010, Roman), Yoksul Metin (2010, Roman), Köpekler ve Allah (2012, Roman), Türk İktisat- İsrail Bayrağına Yazılmış Şiirler (2010, Şiir) kitaplarından bazılarıdır.

Ankara, 4th November 1982. He has been writing since 1999. Some texts of him were published in Dergâh, Kitap-lık, Fayrap, Sıcak Nal, Yeni Dergi, Varlık and Post Öykü. Musiki Bu (This is Music, Short Story, 2009), Şeytanın Sevdiği Ayetler (Verses Loved by Satan, Short Story, 2015), İsmet Özel Cinayeti (İsmet Özel Murder, Novel, 2010), Yoksul Metin (Poor Text 2010, Novel), Köpekler ve Allah (Dogs and God, 2012, Novel), Türk İktisat- İsrail Bayrağına Yazılmış Şiirler (Turkish Economy- Poets for Israel’s Flag, 2010, Poetry)