Hasibe Çerko

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. 1995’te İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde felsefe öğretmenliğine başladı.

Hasibe Çerko

Hayatı

Hasibe Çerko, Haziran 1971 tarihinde Zahide hanım ile Çiftçi Durmuş Bey’in kızı olarak Niğde’de doğdu. Yedi çocuklu bir ailenin beşinci çocuğudur. İlk ve orta eğitimini Niğde/Çamardı’da tamamladı. Devlet Kurumlar Sınavı sonucu il birincisi olarak İstanbul Validebağ Sağlık Meslek Lisesi’ne girdi, yatılı okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. 1995’te İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde felsefe öğretmenliğine başladı. Halen Kabataş Erkek Lisesi’nde felsefe öğretmenliği yapmaktadır.

Eserleri Bağlamında Edebi Kişiliği

 İlk yazısı Medeniyet Mektebi adlı e-dergide yayınlanan Hasibe Çerko’nun ”Bir Sokrates Oyunu” adlı ilk öyküsü 2007 yılında Gri dergisinde çıkmıştır. Daha sonra Hece, Heceöykü, Karabatak, İtibar, Post Öykü, Türk Dili gibi dergilerde öykü ve yazılarını neşreden Hasibe Çerko, ilk öykü kitabı Us Lekesi’ ni 2010 yılında yayımlamıştır. Ölüm, fanilik, isyan etrafında dolaşan yazarın karakterleri, doğudan ve batıdan on yedi filozof. Anlatımda kendine has, yerleşik ve kökensel çağrışımlarla birlikte fantastik damardan beslenen felsefi dil dikkat çekicidir.

Çerko’nun ikinci öykü kitabı Diana’nın Kanlı Kavakları 2013’te yayımlandı. On üç öyküden oluşan bu kitabında çoksesli çağrışımların en uzak, en yaban, en kaotik simgelerine yüklenme peşinde bir yazarla karşı karşıyayız. İlk kitaba sinmiş destansı dil, bu kitapta da hâkim. Herhangi bir kalıba sığmayan şiir ve müzik duyuşunun filizlendiği öyküler yaban, fantastik, alegorik, masalsı.   

2015’te basılan Leyla, Hasibe Çerko’nun üçüncü kitabıdır.

Leyla’da Düş evreninin sisli atmosferinde yürüyormuşçasına gizemli, imgesel ve ezgili bir dil kullanan Çerko,  kelimelerin saydamlaştığı ahenkli ve ritimli derinlikler, varoluşlar dünyasını hedef almış görünüyor. Kitap, pastoral görünümlerin ardında dünyanın kıyıcılığına, zalimliğine karşı acı dolu bir ses. Zihnimize, insan varoluşunun acıdan ayrı düşünülemeyeceğini kazıyor. Türkçeye ustaca ve bütünüyle yeni yaklaşımı bu lisanın sınırlarında daha önce yapılamamış şeylere olanak tanıyor: alışılmışın dışında ritimler, köklerini baroka dayandıran derin bir müzik duyuşu. Rüya gibi, ruhu ilk kez görmek gibi, yoğun ve bütünüyle sanatsal, derinlikli bir eser.  

Hasibe Çerko, üç öykü kitabı ile son dönem Türk edebiyatının özgün bir ismidir. Öykülerinde modern bir dil kullanan Çerko, Hece dergisinde kent izlenimlerini kaleme aldığı, felsefeyi şiire, şiiri felsefeye yaklaştırdığı coşkulu üslubuyla da dikkat çekmektedir. Bir süredir yayınlanmış, (kitap dosyası haline getirilmiş) felsefi denemeleri mevcuttur.