Hasan Harmancı

1982 yılında Sivas’ın Gürün ilçesinde doğdu, Konya Şeker-Tekke Mahallesinde büyüdü. Hikâyeleri Mahalle Mektebi, Aşkar, Temmuz, Hece Öykü ve Post Öykü dergilerinde yayımlandı.

Hasan Harmancı

1982 yılında Sivas’ın Gürün ilçesinde doğdu, Konya Şeker-Tekke Mahallesinde büyüdü. Hikâyeleri Mahalle Mektebi, Aşkar, Temmuz, Hece Öykü ve Post Öykü dergilerinde yayımlandı. 2007 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

Yüksek lisansını Suudlu romancı Abdurrahman Munif, doktorasını Mısırlı romancı Abdurrahman eş-Şarkavî ile Kemal Tahir’in romanlarının tematik bir karşılaştırması üzerine yaptı. Muş Alparslan Üniversitesi’nde öğretim üyesi.

Uyanmak Üzere Olan Bir Adam (2017) Büyüyenay Yayınları’ndan çıktı.
Yayımlanmış iki çeviri kitabı:
Abdurrahman Munif, Ağaçlar ve Merzuk Cinayeti, (YKY. 2012).
Rızaeddin Bin Fahreddin, Ebu’l-A lâ el-Ma’arrî, (Çizgi Yayınları - Osmanlı Felsefe Çalışmaları Dizisi 2014).