Ali Haydar Haksal

Kur’an-ı Kerim’de Güzel Kavramı adlı tezi hazırladı. Yedi İklim dergisinin kurucuları arasında yer aldı. 

Ali Haydar Haksal

16 Mayıs 1951 tarihinde Bingöl’de doğdu. 1979’da Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi İslâm Düşüncesi Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı. Kur’an-ı Kerim’de Güzel Kavramı adlı tezi hazırladı. Yedi İklim dergisinin kurucuları arasında yer aldı. 1987’den itibaren kurucuları arasında yer aldığı Yedi İklim dergisinin sahipliğini ve yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. 

He was born in 1951, in Bingöl. He graduated from Turkish Language and Literature of Erzu-rum Atatürk University in 1979. He got his master degree from Islamic Thought Department of Marmara University. He wrote his thesis on the concept of beauty in Qur’an. He was one of the founders of Yedi İklim and is still editor in chief of Yedi İklim.